Loading...

Nếp Bầu

Nếp Bầu 1kg

70053777

50.000₫
  • Thông tin liên hệ

    HTX Nông nghiệp, dịch vụ- du lịch Tam Mỹ Tây
    Điện thoại: 0918 223015
    Email: tle123054@gmail.com
    Điạ chỉ: ThônThạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Sản phẩm nổi bật

Nếp bầu Tam Mỹ là đặc sản nổi tiếng từ xưa của huyện Núi Thành. Tuy nhiên, tập quán canh tác thiếu khoa học, cùng với sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học của người dân ở Tam Mỹ đã tác động tiêu cực đến giống nếp này. Giống nếp bầu dần mất sức đề kháng, tỷ lệ nếp lẫn tạp tăng, đặc biệt là năng suất và chất lượng nếp bầu giảm sút mạnh. Nhận diện được thực trạng đó, với mục tiêu nhân giống nếp bầu Tam Mỹ nhằm bảo tồn và phát triển, tạo thương hiệu, liên kết chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân, nhóm kỹ sư nông nghiệp Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành do ông Bùi Văn Gát và Trần Văn A phụ trách đã thực hiện đề tài khoa học “Xây dựng mô hình nhân giống phục vụ bảo tồn và phát triển nếp bầu Tam Mỹ”. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2017 - 2018). Riêng vụ hè thu 2018, đề tài này được triển khai trên diện tích 10ha tại thôn Trà Tây (xã Tam Mỹ Đông) và thôn Trung Chánh (xã Tam Mỹ Tây). Đồng thời nhân rộng thêm 59ha tại xã Tam Thạnh, Tam Hiệp, Tam Mỹ Tây và Tam Mỹ Đông.