Loading...

Nếp Bầu

Nếp Bầu đặc sản Núi Thành

59066024

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    HTX Nông nghiệp, dịch vụ- du lịch Tam Mỹ Tây
    Điện thoại: 0918 223015
    Email: tle123054@gmail.com
    Điạ chỉ: ThônThạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm Nếp bầu Tam Mỹ được chọn làm sản phẩm chương trình OCOP của huyện nhà.

 

          Qua thực tế, đề tài: “Nhân giống phục vụ bảo tồn và phát triển Nếp bầu Tam Mỹ tại huyện Núi Thành” đã mang lại kết quả nhiều mặt về kinh tế, xã hội và môi trường. Kết quả, năng suất ruộng Nếp bầu trong đề tài đạt bình quân 38 tạ/ha, tăng hơn 5tạ/ha so với ruộng đối chứng ngoài đề tài. Điều đáng mừng là qua kết quả phân tích hàm lượng một số chất có trong Nếp bầu Tam Mỹ của đề tài cao hơn hẳn so với các giống Nếp khác hoặc đang sản xuất ở địa phương khác hiện nay. Có mùi thơm đặc trưng và rất dẻo, thích hợp cho việc chế biến các loại sản phẩm truyền thống và cao cấp như cốm, bánh tét, xôi, rượu nếp bầu,… Hiện tại, thị trường tiêu thụ sản phẩm Nếp bầu Tam Mỹ trong và ngoài tỉnh là rất lớn, bởi sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” - OCOP và Nếp bầu cũng dùng để làm nguyên liệu chế biến ra những sản phẩm truyền thống và cao cấp khác. Hiện, các Hợp tác xã ở Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây đang quy hoạch vùng sản xuất Nếp bầu, tổ chức đóng bao bì, tạo sản phẩm OCOP đồng thời liên kết thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị, phát huy thế mạnh tại địa phương.

          Thiết nghĩ, nếu thực hiện tốt đề tài “Xây dựng mô hình nhân giống phục vụ bảo tồn và phát triển nếp bầu Tam Mỹ tại huyện Núi Thành” sẽ làm thay đổi tập quán sản xuất của nông dân theo hướng mới, có lợi, nâng cao nhận thức và bảo tồn, phát triển giống Nếp quý tại địa phương; kết quả đề tài đã định hướng quy hoạch vùng sản xuất, có quy trình sản xuất hợp lý, ít bị sâu bệnh gây hại nên năng suất sẽ đạt cao, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nếp. Việc mở rộng diện tích sản xuất nếp bầu tại Tam Mỹ và các địa phương khác trong huyện sẽ tạo ra sản phẩm Nếp dồi dào đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời tạo ra thương hiệu đặc trưng của địa phương, tăng thu nhập cho người nông dân. 

          Thời gian đến, huyện Núi Thành sẽ tổ chức chuyển giao quy trình sản xuất Nếp bầu Tam Mỹ bằng các lớp tập huấn, thực hiện các mô hình trình diễn đến hộ dân và địa phương có nhu cầu. Bên cạnh đó, huyện sẽ quảng bá, thông tin sản phẩm Nếp bầu Tam Mỹ qua các kênh thông tin đại chúng, tổ chức tham quan mô hình sản xuất Nếp bầu, đồng thời phối hợp với các địa phương để quy hoạch vùng sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thuận lợi để nông dân áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch, xây dựng sân phơi, nhà kho và thu mua sản phẩm,…