Loading...

Nếp Bầu

Nếp Bầu - Đặc sản Quảng Nam

19657831

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    HTX Nông nghiệp, dịch vụ- du lịch Tam Mỹ Tây
    Điện thoại: 0918 223015
    Email: tle123054@gmail.com
    Điạ chỉ: ThônThạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Sản phẩm nổi bật

Từ thành công của đề tài “Phục tráng giống nếp bầu Tam Mỹ”, xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành) đã thành lập tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh và tạo dựng thương hiệu nếp bầu Tam Mỹ. Tổ hợp tác gồm 5 người được thành lập từ tháng 4.2017, đến nay đã cho ra sản phẩm thương hiệu nếp bầu Tam Mỹ. Chúng tôi đến thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây vào một ngày đầu tháng Chạp. Anh Lê Văn Hồng cùng một tổ viên tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh và tạo dựng thương hiệu nếp bầu Tam Mỹ đang đóng gói sản phẩm nếp bầu Tam Mỹ. Mỗi bao nếp bầu  có trọng lượng khoảng 1kg trông rất “bắt mắt” với giá bán 50 ngàn đồng/gói. Ông Lê Văn Hồng cho hay: “Chúng tôi xây dựng thương hiệu nếp bầu Tam Mỹ nhằm tạo ra sản phẩm đặc trưng của xã Tam Mỹ Tây, đồng thời tạo thị trường ổn định cho sản phẩm nếp bầu Tam Mỹ, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải tạo vùng đất ngập úng trồng cây nếp bầu. Phương án thành công sẽ thúc đẩy thương hiệu nếp bầu Tam Mỹ phát triển, góp phần giải quyết lao động ở nông thôn”.