Loading...

Nếp Bầu

Nếp Bầu loại 1

07298345

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    HTX Nông nghiệp, dịch vụ- du lịch Tam Mỹ Tây
    Điện thoại: 0918 223015
    Email: tle123054@gmail.com
    Điạ chỉ: ThônThạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Sản phẩm nổi bật

Qua đánh giá thực tế của Hội đồng Khoa học - kỹ thuật huyện Núi Thành, đề tài “Xây dựng mô hình nhân giống phục vụ bảo tồn và phát triển nếp bầu Tam Mỹ” đã tạo ra nguồn giống nếp bầu Tam Mỹ tại chỗ có chất lượng tốt, giảm chi phí vận chuyển, giá thành hạ, năng suất cao hơn 6 - 7 tạ/ha so với phương pháp sản xuất truyền thống. Bên cạnh đó, chất lượng nếp lại thơm ngon hơn hẳn so với loại nếp bà con vẫn canh tác theo lối truyền thống. Từ đề tài, lượng giống nếp bầu Tam Mỹ thu về được hơn 38 tấn đủ để sản xuất từ 150 - 200ha cho vụ sau. Trao đổi với chúng tôi, kỹ sư Trần Văn A cho hay, hiện lượng giống chất lượng tốt đủ cung ứng cho bà con các địa phương khác trong huyện. “Ruộng nếp thực hiện theo đề tài có năng suất tăng, có độ đồng đều về hạt và ít sâu bệnh hơn. Đặc biệt là chất lượng nếp được khôi phục thơm ngon. Chúng tôi cũng đã tập huấn, hướng dẫn làm thay đổi tập quán sản xuất nếp truyền thống của nông dân, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng dịch hại giảm đáng kể, góp phần làm cho môi trường đồng ruộng cải thiện tốt hơn”.