Loading...

Nếp Bầu

Nếp bầu loại 2

73340329

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    HTX Nông nghiệp, dịch vụ- du lịch Tam Mỹ Tây
    Điện thoại: 0918 223015
    Email: tle123054@gmail.com
    Điạ chỉ: ThônThạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Sản phẩm nổi bật

Nếp bầu Tam Mỹ nổi tiếng thơm, dẻo và ngon từ xưa trên đất Núi Thành. Tuy nhiên, cuộc sống người dân ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, giống ngày càng bị thoái hóa. Hơn nữa thời gian sinh trưởng dài nên người dân cũng ít mặn mà với loại cây trồng truyền thống này.

          Chính vì vậy, từ năm 2016, thực hiện đề tài phục tráng lại giống Nếp bầu do ông Trần Văn A (Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Núi Thành) làm chủ nhiệm đã tạo ra nguồn giống tốt tại địa phương. Đây là tín hiệu đáng mừng để nhân rộng vùng sản xuất Nếp bầu Tam Mỹ. Từ đó, các địa phương tiến hành quy hoạch, đầu tư phát triển sản xuất ở những chân ruộng trũng trước đây bỏ hoang hoặc sản xuất lúa 1 vụ hiệu quả thấp. Liên tiếp năm 2017, 2018, thực hiện đề tài nhân rộng giống Nếp bầu gắn với tạo sản phẩm đặc trưng, nhờ đó, diện tích sản xuất Nếp bầu trên địa bàn Núi Thành tăng lên. Sản phẩm Nếp bầu Tam Mỹ được chọn làm sản phẩm chương trình OCOP của huyện nhà.